Megkezdődött az Együtt Egymásért-projekt képzéssorozata

Pillanatképek Bódvaszilasról.

Együtt Egymásért EFOP 1.3.7-17-2017-00165

A Magyarországi Református Egyház (MRE), mint fő pályázó és a Magyar Szupervízorok és Szupervízor - Coachok Társasága (MSZCT) konzorciumi partner bevonásával – 2018 01.01. és 2021 08. 31. között – az Európai unió és Magyarország Kormánya támogatásával több lépésből álló fejlesztési programot valósít meg Eperjesi Tamás projektvezető irányításával.

Mindannyiunkat összekötnek az értékek

Interjú Tóth Anita cigánymissziós referenssel.

Nincs olyan, hogy „nem vagyok rasszista, de a cigányok…”

Interjú Nyeső Ágnessel, az Országos Református Cigánymisszió korábbi referensével.

A jánoshalmai diófa árnyékában

Kinyílt a helyi kincsesláda az Együtt Egymásért projekt keretében.

Együtt Egymásért projektindító Káposztásmegyeren

A káposztásmegyeri 5. Országos Cigánymissziós Találkozón bemutatkozott a Magyarországi Református Egyház Együtt Egymásért nevet viselő projektje.

Fokozott várakozással tekintünk a jövő elé

Interjú Mózes Áronnal, a Wáli István Református Cigány Szakkollégium igazgatójával.

Méltányosság, mint legfontosabb érték

A RefoRom igazgatóját, Káli-Horváth Kálmánt az elmúlt időszak tanulságairól, és a harmadik évet érintő változásokról kérdeztük.

Felhívás református gyülekezeti közösségi munkatársak képzésére

A program célja a helyi gyülekezet roma és nem roma, hátrányos helyzetű tagjainak, munkatársainak felkészítésével közösségi megoldások támogatása.   

Lépések a befogadóbb iskolák felé

Interjú a HEKS-iskolaprogram projektkoordinátorával, Velkey Laurával.

Legmélyebb sérelmeinktől a kiengesztelődésig

Dani Eszter, Nyeső Ágnes és Sztojka Szabina afrikai élményeiről és a tapasztalatok hazai hasznosításáról beszélt.

Közösségfejlesztő jó gyakorlatokból készül ötletgyűjtemény

A részletekről projektkoordinátorunkat, Eperjesi Tamást kérdezte a Reformátusok Lapja.

Felhívás közösségfejlesztő jó gyakorlatok gyűjtésére

Keressük azokat a helyi közösségfejlesztési, közösségi gazdasági és vidékfejlesztési jó gyakorlatokat, amelyek példát, innovatív ötletet adhatnak a Magyarországi Református Egyház más gyülekezetei számára.

Jelenlegi és jövőbeli roma teológushallgatók az evangelizációról

Az Országos Református Cigánymisszió munkatársa, a RefoRom oszlopos tagja és a Baptista Teológiai Akadémia harmadéves szociális lelkigondozó szakos hallgatója, Gáspár Barbara, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem teológus-lelkészi képzésére készülő Bandor Árpád fejtette ki véleményét arról, hogy hogyan kell közelebb kerülni az emberek szívéhez.

Ásványgyűjtés és cigánymisszió - Interjú Lovász Mártonnal, a WISZ lelkészével

Januártól új lelkészt köszönthettek a Wáli István Református Cigány Szakkollégium hallgatói és munkatársai.

„Ha megijedünk egy alumíniumkannától a hittanórán, akkor nagy baj van”

Szontagh Pál-interjú.

Lacziné Somogyi Tímea Anna: Előítélet

Miért adnak a cigányok szappanoperából vett „giccses” neveket a gyerekeknek? Miért szülnek olyan korán? Lacziné Somogyi Tímea Anna tabukérdésekre válaszol.

Cigány vagyok, akkor cigányul is beszélek?

Továbbél-e a cigány nyelv? Hol és mikor használják? Nógrád megye.

Hányféle cigány csoport él ma Magyarországon?

Magyarországon túlnyomó többségében romungrók élnek.

Milyen húsvéti szokások élnek a cigány közösségekben?

A cigányság számára Krisztus halálának és feltámadásának ünnepe hasonlóan nagy jelentőségű, mint a karácsony.