Linkgyűjtemény

Baptista Roma Misszió

Boldog Ceferino Intézet

Budapesti Református Cigány Szakkollégium

Büssüi Református Cigánymisszió

Ceferino Ház - A Váci Egyházmegye katolikus cigánypasztorációja

Görögkatolikus Cigánypasztoráció

HEKS - Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete

Magyar Református Szeretetszolgálat

Magyarországi Református Egyház

Ökumenikus Segélyszervezet

Az Ökumenikus Segélyszervezet célkitűzései: sgítség a bajbajutottaknak, küzdelem a szegénység ellen erősebb társadalmi szolidaritás.

Pünkösdi Egyház Cigánymisszió

Ref. Szeretetszolgálat Bódvalenkén

Református Missziói Központ

Roma Integráció Évizede

angol és romaness nyelvű honlap

Roma Oktatási Alap

Tiszáninneni Ref. Cigánymisszió

Tiszántúli Ref. Cigánymisszió

Wáli István Református Cigány Szakkollégium Debrecen